top of page
Bezplatná porada

O NÁS

Poradna pro poškozené se dlouhodobě věnuje poškozeným, kteří utrpěli pracovní úraz, byla jim uznána nemoc z povolání, nebo byli účastníky dopravní nehody jako poškození.

 

Poradenskou činnost v rámci poradny zajišťují specializované advokátky, které se této oblasti dlouhodobě věnují a mají na svém kontu nespočet úspěšně vyřešených případů.

 

Pro tyto účely jsme zřídili bezplatnou poradnu, kam se poškození mohou s důvěrou obracet. Utrpěli jste úraz a nevíte si rady, jak dále postupovat? Jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli v této nelehké situaci. 

Mezi naše další projekty patří pomoc při pracovních úrazech a nemocích z povolání.

Můžete navštívit naše stránky: www.urazy-pracovni.cz a www.nemoc-zpovolani.cz.

lékárnička

ZAJIŠŤUJEME:

podaná ruka dohoda smlouva
Bezplatnou telefonickou, emailovou nebo osobní konzultaci
Bezplatné posouzení Vašeho případu a doporučení dalšího postupu
V případě, že si nebudete vědět rady, můžeme nabídnout převzetí právního zastoupení při:
  • mimosoudním jednání zejména s pojišťovnami
  • zastupování v trestním řízení
  • zastupování před soudem v civilním řízení
Jaké jsou výhody naší poradny?

Ať již telefonické, písemné nebo osobní konzultace ve věci odškodnění újmy na zdraví poskytujeme bezplatně.

Pomůžeme Vám se zorientovat ve spleti právních předpisů a s přípravou potřebných dokumentů pro uplatnění Vaší škody.

 

Spolupracujeme s kvalitními soudními znalci, díky nimž jsme schopni zajistit poškozeným kvalitní znalecké posudky pro uplatnění Vašich nároků na náhradu újmy.

 

Jsme připraveni převzít váš případ a dále jednat Vaším jménem. Ušetříte si tak čas a nervy při často zdlouhavém vyjednávání s viníkem dopravní nehody, se zaměstnavatelem nebo pojišťovnou.

REFERENCE POŠKOZENÝCH

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME!

JUDr. Petra Kubínová, advokátka

Vystudovala Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze, kde úspěšně získala titul Magistra práv a následně titul Doktor práv za obhajobu rigorózní práce na téma Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Pracovní zkušenosti získala nejprve na právním oddělení Ministerstva spravedlnosti v Praze a následně v Advokátní kanceláři Mgr. Ing. Petra Rožánka v Poděbradech, která se specializuje zejména na problematiku náhrady újmy na zdraví. Jako samostatná advokátka se dlouhodobě věnuje zejména oblasti odškodňování pracovních úrazů, nemocí z povolání a dopravních nehod a související agendě.

Mgr. et Mgr. Julie Krénová, advokátka

 

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působila v neziskovém sektoru, kde se věnovala pomoci obětem trestných činů. Praktické zkušenosti  v oblasti odškodňování dopravních nehod získala v advokátní kanceláři v Praze a v Poděbradech. 

Znalosti z trestního práva si dále rozšířila při studiu na Bezpečnostně právní fakultě Policejní akademie ČR, kde získala druhý titul Mgr. Její hlavní specializací je odškodňování dopravních nehod, pracovních úrazů a nemocí z povolání, kterému se věnuje více než 10 let.

Právní poradenství pro Poradnu poskytují:

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME!

Tel:  +420 720 988 644

Email:  info@nehody-dopravni.cz

Success! Message received.

>> Pomáháme poškozeným domoci se jejich práv. <<

bottom of page