top of page
Bezplatná porada

Poradna pro poškozené se dlouhodobě věnuje poškozeným, kteří utrpěli pracovní úraz, byla jim uznána nemoc z povolání, nebo byli účastníky dopravní nehody jako poškození.

 

Poradenskou činnost v rámci poradny zajišťují specializované advokátky, které se této oblasti dlouhodobě věnují a mají na svém kontu nespočet úspěšně vyřešených případů.

 

Pro tyto účely jsme zřídili bezplatnou poradnu, kam se poškození mohou s důvěrou obracet. Utrpěli jste úraz a nevíte si rady, jak dále postupovat? Jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli v této nelehké situaci. 

lékárnička

O NÁS

ZAJIŠŤUJEME:

podaná ruka dohoda smlouva
Bezplatnou telefonickou, emailovou nebo osobní konzultaci
Bezplatné posouzení Vašeho případu a doporučení dalšího postupu
V případě, že si nebudete vědět rady, můžeme nabídnout převzetí právního zastoupení při:
  • mimosoudním jednání zejména s pojišťovnami
  • zastupování v trestním řízení
  • zastupování před soudem v civilním řízení
Jaké jsou výhody naší poradny?

Ať již telefonické, písemné nebo osobní konzultace ve věci odškodnění újmy na zdraví poskytujeme bezplatně.

Pomůžeme Vám se zorientovat ve spleti právních předpisů a s přípravou potřebných dokumentů pro uplatnění Vaší škody.

 

Spolupracujeme s kvalitními soudními znalci, díky nimž jsme schopni zajistit poškozeným kvalitní znalecké posudky pro uplatnění Vašich nároků na náhradu újmy.

 

Jsme připraveni převzít váš případ a dále jednat Vaším jménem. Ušetříte si tak čas a nervy při často zdlouhavém vyjednávání s viníkem dopravní nehody, se zaměstnavatelem nebo pojišťovnou.

REFERENCE POŠKOZENÝCH

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME!

JUDr. Petra Kubínová, advokátka

Na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze jsem v roce 2011 úspěšně získala titul Magistra práv a v roce 2017 titul Doktor práv za obhajobu rigorózní práce na téma Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Pracovní zkušenosti jsem získala nejprve na právním oddělení Ministerstva spravedlnosti v Praze a následně v Advokátní kanceláři Mgr. Ing. Petra Rožánka v Poděbradech, která se specializuje zejména na problematiku náhrady újmy na zdraví. Od roku 2016 působím jako samostatná advokátka a jsem ráda, že se mohu věnovat blíže oblasti práva, která mi dává smysl, a tou je právě oblast odškodňování pracovních úrazů, nemocí z povolání a dopravních nehod a související agendě.

Mám velkou radost, když mohu poškozeným pomáhat při překonávání všech strastí, které jim v souvislosti s úrazem mohou vzniknout. Odměnou je mi pocit z dobře odvedené práce a především úsměv na rtech mých klientů.

Mgr. et Mgr. Julie Krénová, advokátka

 

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem působila v neziskovém sektoru, kde jsem se věnovala pomoci obětem trestných činů. Následně jsem vstoupila do advokacie, praktické zkušenosti jsem získala v advokátní kanceláři v Praze a v Poděbradech. Po ukončení povinné praxe jsem složila advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm výtečně.

Znalosti z trestního práva jsem si rozšířila při studiu na Bezpečnostně právní fakultě Policejní akademie ČR, kde jsem v roce 2016 získala titul Mgr.

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME!

Success! Message received.

Tel:  +420 723 346 376

Email:  info@nehody-dopravni.cz

>> Pomáháme poškozeným domoci se jejich práv. <<

bottom of page