top of page
šetření policie

ŠETŘENÍ DOPRAVNÍ NEHODY POLICIÍ

POLICII ZAVOLEJTE V TĚCHTO NEZBYTNÝCH PŘÍPADECH

Sjednejte si bezplatnou právní konzultaci.

POLICII VOLEJTE VŽDY V TĚCHTO PŘÍPADECH:

Došlo ke zranění nebo usmrcení osoby.


Byla způsobena hmotná škoda na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nad 100.000,- Kč.


Dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby.

 
Dojde k poškození či zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace.


V situaci, kdy nejste jako účastníci dopravní nehody schopni sami zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

 

V případech, kdy je nutné zavolat policii České republiky, může být věc vyřízena formou uložení blokové pokuty na místě nebo v rámci přestupkového řízení. V některých závažnějších případech může způsobení dopravní nehody naplňovat skutkovou podstatu trestného činu a v takovém případě bude věc řešena v rámci trestního řízení. Policie s vámi sepíše protokol o dopravní nehodě, který je vhodné podepsat pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. Pokud byste s něčím nesouhlasili, připojte k protokolu své vyjádření včetně případných námitek proti postupu policie.

 

Zde je třeba upozornit, že v případě udělení souhlasu s vyřízením věci v blokovém řízení uznáváte svou vinu, kterou již nelze odvolat!

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME!

Success! Message received.

Tel:  +420 720 988 644

Email:  info@nehody-dopravni.cz

bottom of page