top of page

ZTRÁTA NA VÝDĚLKU PO DOBU PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

BEZPLATNÁ PORADNA

+ 420 720 988 644

Zaměstnanec, který je v důsledku úrazu z dopravní nehody v pracovní neschopnosti, má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, která mu každý měsíc vzniká.

Ztráta na výdělku vzniká poškozenému tím, že v průběhu pracovní neschopnosti pobírá pouze náhradu mzdy od zaměstnavatele během prvních 14 dnů a následně nemocenské dávky vyplácené příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení.  Náhrada mzdy a nemocenské dávky nahrazují jen část měsíčního výdělku. Poškozený má v takovém případě nárok na peněžité dorovnání do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před vznikem pracovní neschopnosti.

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se vypočte tak, že se od průměrného výdělku zaměstnance odečte vyplacená náhrada mzdy a nemocenské dávky. K vyčíslení nároku je tak nezbytné znát výši vyplacené náhrady mzdy zaměstnavatelem, výši vyplacených dávek nemocenského a průměrný výdělek, kterého dosahoval poškozený zaměstnanec před vznikem pracovní neschopnosti.

Důležité je stanovit správně rozhodný výdělek zaměstnance, ze kterého se bude náhrada vypočítávat. Při jeho stanovení zaměstnavatelé často chybují, například nezapočítají některé složky mzdy či provedou výpočet z nesprávného období. 

Vedle zaměstnance má i podnikatel nárok na náhradu zisku, který mu ušel v souvislosti s úrazem z dopravní nehody. Zde se vychází obecně z daňového přiznání, ale jsou zde jistá specifika dle konkrétního případu.

Domníváte-li se, že stanovený průměrný výdělek neodpovídá výdělkům, které jste u zaměstnavatele před pracovní neschopností dosahovali, anebo Vám odpovědná osoba nechce vyplatit ztrátu na výdělku za celé období pracovní neschopnosti, nechte si výpočet od zaměstnavatele objasnit, případně se obraťte na nás a my Vám pomůžeme s uplatnění tohoto nároku!

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Success! Message received.

bottom of page