top of page

SRÁŽKA VOZIDLA S CHODCEM

Srážka s chodcem nebo cyklistou představuje jednu z nejčastějších dopravních nehod, při kterých dochází často k nemalé újmě na zdraví. Zavinění takové nehody můžeme hledat jak na straně řidiče vozidla, tak na straně chodce či cyklisty. Vždy je tak nutné každý případ posuzovat zcela individuálně dle konkrétní situace.

 

Vliv na zavinění a tedy i na výsledné odškodnění má celá řada aspektů, například opilost řidiče či chodce, zda k nehodě došlo v obci, obytné zóně nebo poblíž zastávky veřejné dopravy, zda se tak stalo při couvání aj.

 

Vždy se přitom zkoumá, jaké konkrétní povinnosti byly ze strany chodce a řidiče porušeny a jaký měly vliv na vznik škody. Podle toho se následně určí i procentuální spoluzavinění účastníků provozu, dle kterého se  následně odškodní poškozenému jeho vzniklá újma na zdraví.

 

Pojišťovny často využívají situace nevědomosti poškozených a s odkazem na spoluzavinění poškozeného krátí pojistné plnění více, než judikatura připouští. Nevíte si v této oblasti rady? Bezplatně Vám posoudíme Váš případ a navrhneme Vám řešení. Kontaktujte nás.

BEZPLATNÁ PORADNA

+ 420 720 988 644

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Success! Message received.

bottom of page