top of page

SRÁŽKA VOZIDLA S CHODCEM

BEZPLATNÁ PORADNA

+ 420 720 988 644

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Success! Message received.

Jste chodec a srazilo Vás auto nebo cyklista?

Jste cyklista a srazilo Vás auto?

 

Pokud jste si kladně odpověděli na jednu z položených otázek, nejspíš řešíte nelehkou životní situaci. Pravděpodobně jste jako chodci nebo cyklisti utrpěli zranění a nevíte, jak máte dále postupovat.

Průběh řešení této události je podrobně shrnut na podstránce Odškodnění dopravní nehody, kde Vás provedeme celým procesem, tj. od šetření dopravní nehody Policií ČR na místě až po vyplacení odškodného, na které máte jako poškozený dopravní nehodou nárok.

 

Kdy dochází ke krácení odškodnění pro poškozeného chodce nebo cyklistu?

V některých případech je vina řidiče jednoznačně prokázána, ale často se stává, že se i poškozený na dopravní nehodě nějakým způsobem spoluzavinil, například jen tím, že šel po nesprávné straně vozovky, byl podnapilý, nepoužil ochranné prvky, u cyklistů například tím, že neměl bezpečnostní helmu aj., a tím porušil právní předpisy.

Jaké povinnosti mají chodci na pozemních komunikacích?

Konkrétní povinnosti chodců jsou stanoveny zejména v zákoně č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Podrobně jsme se jimi zabývali v našem článku Povinnosti chodců
 

Co když řidič popírá svou vinu?

Kromě situace, kdy se řidič, který dopravní nehodu způsobil, přizná a v takovém případě může dojít se souhlasem poškozeného k tzv. odklonu trestného řízení, tj. trestní řízení končí nejčastěji podmíněným zastavením trestného stíhání nebo narovnáním, jsou zde situace opačné. Řidič vozidla svou vinu popírá a často naopak obviňuje chodce nebo cyklistu z porušení jeho povinností. V takovém případě doporučujeme, abyste si vzali na pomoc zmocněnce, který bude hájit Vaše práva. Výsledek takového řízení může ovlivnit i výši Vašeho odškodnění.

Jak dále postupovat v případě, že jste se jako chodci na dopravní nehodě spolupodíleli?

Nejen těmto poškozeným, ale obecně to platí pro všechny poškozené, doporučujeme se už od začátku aktivně zapojovat do trestního řízení a navrhovat případné důkazy na svou obranu. Soud by měl posoudit všechny okolnosti konkrétního případu a buď o odškodnění rozhodne soud přímo v rámci trestního řízení nebo poškozeného odkáže na řízení ve věcech občanskoprávních. Tímto způsobem získáte už v rámci trestního řízení důkazy, které můžete využít i dále v rámci řízení u občanskoprávního soudu nebo při jednání s pojišťovnou.

Chcete řešit své odškodnění dopravní nehody mimosoudně?

Pokud už trestní řízení skončilo a Vám nebyla odškodněna vzniklá újma na zdraví z dopravní nehody, máte možnost svou újmu uplatnit přímo u pojišťovny viníka dopravní nehody. Svou vzniklo újmu musíte vyčíslit a doložit potřebnými dokumenty. Pojišťovny chtějí vidět rozhodnutí, kterým bylo skončeno trestní řízení. Pokud z výsledku trestního řízení vyplyne závěr o tom, že jste se na dopravní nehodě spoluzavinili, počítejte s krácením odškodnění. Pokud Vám pojišťovna plnění krátí z důvodu spoluzavinění na Vaší straně, raději se nám ozvěte a věc s námi konzultujte. Často dochází ke krácení, které není opodstatněné nebo je plnění kráceno více, než odpovídá judikatuře soudů.

Mám jako poškozený nárok na právní pomoc v trestním řízení?

Jako poškozený v trestním řízení si můžete sjednat zmocněnce, což je nejčastěji advokát, který jako jediný má oprávnění opakovaně zastupovat poškozené před soudy. Váš zmocněnec dělá všechny potřebné úkony na Vaši obranu, tj. navrhuje důkazy, účastní se výslechů svědků, obviněného, znalců, účastní se hlavního líčení, nahlíží do spisu, uplatňuje za Vás vzniklou újmu na zdraví z dopravní nehody, sjednává dohodu o náhradě škody s obviněným, podává odvolání a mnohé další.

Kolik by mě stálo, kdybych si jako poškozený sjednal zmocněnce?

Odměnu si sjednává každý advokát individuálně. Účtuje si za každý úkon právní služby nebo za každou hodinu poskytnuté služby jím stanovenou odměnu. V případě, že je vina řidiče uznána pravomocným rozhodnutím, tak je možné náklady za zmocněnce, ale pouze ve výši dle advokátního tarifu, uplatnit u viníka dopravní nehody jako vzniklou škodu.

Nabízíte službu zmocněnce poškozeného a kolik stojí?

Naše právní poradna zajišťuje prostřednictvím specializovaných advokátek právní zastoupení poškozených. Tyto advokátky následně vystupují jako Vaši zmocněnci v trestním řízení. Jako odměnu si naši zmocněnci účtují 10 % z vyplaceného odškodnění, které pro Vás vymůžou, a případné náklady za právní zastoupení dle advokátního tarifu, které si vyúčtují přímo u viníka dopravní nehody nebo u pojišťovny. V případě, že by se stalo, že žádné odškodnění vymoženo nebude, a to z nejrůznějších důvodů, pak nárok na odměnu dle advokátního tarifu ani nárok na 10 % provizi z odškodnění našim advokátkám nevzniká.

bottom of page