top of page
Jako poškozený dopravní nehodou asi nevíš, jak dále postupovat. Proto tě provedeme průběhem celého procesu.

Zavolejte nebo si sjednejte bezplatnou právní konzultaci.

ODŠKODNĚNÍ DOPRAVNÍ NEHODY

Průběh řešení této události shrneme do jednotlivých kroků:

  • Šetření dopravní nehody na místě Policií ČR. Výsledkem je protokol o dopravní nehodě.

  • Policie zahájí úkony trestního řízení. Pro poškozeného to znamená, že se aktivně účastní trestního řízení, tj. vypovídá před Policií, navrhuje důkazy na svou obranu, uplatňuje vzniklou újmu na zdraví, která mu následkem dopravní nehody vznikla.       

 

  • Za splnění určitých kritérií nemusí dojít k odsouzení viníka dopravní nehody z trestného činu, ale uskuteční se tzv. odklon v trestním řízení, zejména dojde k podmíněnému zastavení trestního stíhání nebo k narovnání.

  • Jedním z těchto kritérií je uznání viny ze strany viníka dopravní nehody a Váš souhlas s tímto postupem. V rámci této fáze může být uzavřena dohoda mezi Vámi a viníkem dopravní nehody ohledně náhrady škody nad rámec plnění z povinného ručení během přípravného řízení.

 

  • Pokud však viník svou vinu neuzná, tak vždy dochází k nařízení hlavního líčení u soudu. Jako poškozený budete vyslýchán jako svědek a dále v rámci řízení máte možnost uplatnit svou újmu na zdraví.

 

  • V případě, že neuplatníte odškodnění v rámci trestního řízení nebo Vám nebylo přiznáno, máte možnost svou újmu na zdraví uplatnit i přímo u pojišťovny viníka.

  • ​Svou újmu na zdraví musíte vyčíslit a doložit příslušnými dokumenty, zejména znaleckými posudky, lékařskými zprávami a dalšími dokumenty, které se liší podle konkrétního nároku.

  • Často vzniká spor s pojišťovnou ohledně výše odškodnění, v takovém případě může být zahájeno řízení u civilního soudu ohledně rozsahu odškodnění.

  • Celá událost končí vyplacením odškodnění pro poškozeného.

Neboj se říci o pomoc! 

V této situaci nemusíš být sám. Nabízíme ti právní pomoc již od prvního okamžiku.

Jak služba funguje?

POPIŠTE NÁM SVŮJ PŘÍBĚH

Zavolejte nám na tel. 720 988 644 nebo nám napište email.

BEZPLATNĚ ZHODNOTÍME VÁŠ PŘÍPAD

Naši odborníci bezplatně posoudí Vaši situaci a nároky z dopravní nehody.

NABÍDNEME PŘEVZETÍ ZASTOUPENÍ

Na základě smlouvy a plné moci může náš právník jednat jako Váš zmocněnec v trestním řízení a být Vám oporou. Pracujeme pro Vás za předem dohodnutou smluvní odměnu 10 – 15 % z vymoženého plnění. Žádné dodatečné poplatky, odměna pro nás až když je Vám skutečně vyplaceno odškodnění.

  

ZASTOUPÍME VÁS V TRESTNÍM ŘÍZENÍ A VYMŮŽEME ODŠKODNĚNÍ

Po dohodě s poškozeným se účastníme úkonů trestného řízení, navrhujeme důkazy, účastníme se hlavního lícení, vymáháme odškodnění, a to mimosoudně nebo soudní cestou.

ZAŠLEME PENÍZE NA VÁŠ ÚČET

Bez starostí získáte finanční plnění na Váš bankovní účet. Až po vyplacení odškodnění zaplatíte naši odměnu.

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME!

Tel:  +420 720 988 644

Email:  info@nehody-dopravni.cz

Success! Message received.

bottom of page