top of page

PRAKTICKÉ RADY

Nenaleťte pokoutným zprostředkovatelům, kteří vám nabízí právní poradenství v této oblasti, aniž by měli právní vzdělání. Takové osoby neručí za své rady a nemají ani zřízeno zákonné pojištění odpovědnosti, tudíž domáhat se odškodnění za nesprávný postup například po společnosti s ručením omezeným je značně ztížena!


Základním doporučením pro úspěšné vymožení vaší újmy je včasné uplatnění jednotlivých nároků u pojišťovny nebo osoby odpovědné za vzniklou újmu. 


Při uplatnění újmy je důležité zajistit potřebné dokumenty pro pojišťovnu a újmu řádně vyčíslit. I když se zdá, že pojišťovny vám poskytují součinnost při uplatňování vaší újmy a nemáte pocit, že potřebujete pomoc odborníka, jde o omyl. Pojišťovny totiž často využívají nevědomosti poškozených a kompenzují jim újmu nižší částkou, než na jakou mají ze zákona nárok. Navíc poškozené nijak neupozorňují, jaké případné další nároky související s úrazem následkem dopravní nehody mohou uplatnit.


Při stanovení výše újmy se často vychází z lékařských posudků, které zpracovávají osoby k tomu pověřené. Jde zejména o posudky o bolestném, ztížení společenského uplatnění či posudek, na základě něhož se stanoví věcná škoda. Ne vždy však tyto osoby mají zkušenosti se zpracováváním posudků a je na místě mít k dispozici odborníka, který dokáže jejich správnost posoudit. Navíc podle nové právní úpravy se při vyčíslování těchto nároků neobejdete bez spolupráce specializovaných znalců na oblast imateriální újmy na zdraví. Vybírejte si tedy k vypracování lékařských posudků pouze odborníky, kteří se na tuto oblast specializují.


Nebývá výjimkou, že spory ohledně výše a oprávněnosti jednotlivých nároků na náhradu újmy na zdraví končí u soudu. Tady dávejte pozor na zásady vedení řízení před soudem. Opožděné či neúplné doložení důkazů nebo tvrzení může způsobit neúspěch ve sporu, byť je váš nárok po právní stránce oprávněný!

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME!

Tel:  +420 720 988 644

Email:  info@nehody-dopravni.cz

Success! Message received.

bottom of page