top of page

ÚČELNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY LÉČENÍ

Poškozený má nárok na náhradu veškerých nákladů spojených s léčením úrazu z dopravní nehody, které účelně vynaložil.

Zjednodušeně lze říci, že se jedná o veškeré náklady, které vynaloží poškozený ke zlepšení či udržení zdravotního stavu způsobeného dopravní nehodou.

Zpravidla se jedná o doplatky za léky a zdravotnické pomůcky, doplatky za rehabilitaci či pobyt v lázních, náklady vynaložené na dopravu do zdravotnických zařízení a podobně.

Pod náklady spojené s léčením je možno však podřadit také náklady vzniklé tím, že se třetí osoby (zpravidla příbuzní, ale i sousedé či známí, nebo profesionální pečovatelé) starají o poškozeného nebo jeho domácnost, neboť v důsledku úrazu není schopen vykonávat určité činnosti. Typicky se jedná o případy, kdy je poškozený upoután na lůžko, anebo má končetinu v sádře a potřebuje pomoc při úkonech jako příprava a podání stravy, oblékání či osobní hygiena, doprava do zdravotnických zařízení, úklid domácnosti aj. Díky tomuto nároku je zajištěna soběstačnost poškozeného i do budoucna. Často se totiž stává, že poškození utrpí takové trvalé následky, které jim znemožní péči o svou osobu a domácnost i do budoucna a oni jsou plně odkázání na pomoc svých nejbližších.

Pokud Vám tento nárok nebyl uhrazen a máte za to, že jsou zde důvody pro jeho přiznání, obraťte se na nás s dotazem a my Vám rádi v této věci pomůžeme!

BEZPLATNÁ PORADNA

+ 420 720 988 644

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Success! Message received.

bottom of page