top of page

NEZNÁMÝ VINÍK

Stali jste se účastníky dopravní nehody a viník od nehody ujel a nebyl následně ztotožněn? I v takovém případě máte nárok na odškodnění své újmy na zdraví. Pro tyto situace byl zřízen Garanční fond, který spravuje Česká kancelář pojistitelů!

 

Plnění za újmu na zdraví způsobenou nezjištěným vozidlem poskytne Garanční fond za stejných podmínek jako v případě, kdy je viník ztotožněn. Výjimkou je pouze plnění za újmu na věci nebo ušlém zisku vzniklém v souvislosti se škodou na věci, které se poškozenému poskytne pouze tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému navíc způsobena závažná újma na zdraví a výše škody přesáhla částku 10.000,- Kč. Je to však podmíněno šetřením škodné události Policií České republiky.

 

Výše uvedené platí rovněž pro pozůstalé, kterým zemřel jejich blízký v důsledku dopravní nehody, aniž by Policie České republiky zjistila osobu, která za vznik újmy odpovídá.

 

Nevíte si rady s tím, zda splňujete všechny podmínky pro výplatu Vaší újmy, jaké máte nároky a jak je uplatnit? Zavolejte si o bezplatnou konzultaci nebo napište do naší poradny. Rádi Vám pomůžeme.

BEZPLATNÁ PORADNA

+ 420 720 988 644

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Success! Message received.

bottom of page