top of page

ZRANĚNÍ SPOLUJEZDCE

Spolujezdec má vždy nárok na odškodnění své újmy na zdraví v souvislosti s dopravní nehodou bez ohledu na to, zda jel s viníkem dopravní nehody či nikoli, a bez ohledu na jeho příbuzenský vztah k viníkovi dopravní nehody.

 

Na straně spolujezdce však mohou nastat okolnosti, které způsobí krácení jemu vzniklé škody. Tak tomu je například za situace, kdy spolujezdec nebyl připoután bezpečnostními pásy nebo nastoupil do vozidla s vědomím, že řidič požil alkohol či jiné návykové látky, nemá řidičské oprávnění nebo že hrozí nezvládnutí řízení za špatných povětrnostních podmínek.

 

Nakolik se na způsobení škody podíleli jednotliví účastníci nehody, a tedy v jakém rozsahu za škodu odpovídají, odvisí vždy od skutkových okolností konkrétního případu a od porovnání všech okolností, které mohly mít a měly vliv na výsledek. Vytvoření obecného pravidla aplikovatelného na jiné obdobné případy je zpravidla vyloučeno.

 

V judikatuře soudů byly řešeny například následující situace:

 

JÍZDA S PODNAPILÝM ŘIDIČEM

 

Řidič řídil vozidlo bez řidičského oprávnění a pod vlivem alkoholu zavinil dopravní nehodu. Poškozený spolujezdec, který na následky dopravní nehody zemřel, nasedl do vozidla rovněž pod vlivem alkoholu a s vědomím o podnapilosti řidiče, nikoliv s vědomí neexistence řidičského oprávnění. Pozůstalí po zemřelém spolujezdci žádali odškodnění po viníkovi dopravní nehody.

 

Nejvyšší soud ČR se vyjádřil v tom smyslu, že riziko řízení vozidla podnapilou osobou je natolik vysoké, že jednání spolujezdce, který do takového vozidla nastoupil, je krajně riskantní. I když rozhodující příčinou škody bylo zcela neodpovědné počínání řidiče vozidla, zásadní podcenění nebezpečnosti situace poškozeným se významně podílelo na ztrátě jeho života. Podíl poškozeného na vzniklé škodě je dle názoru Nejvyššího soudu ČR vyšší než 20 % a limitně se může blížit až jedné polovině. 

 

JÍZDA S PODNAPILÝ ŘIDIČEM, BEZ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ A S PŘEKROČENÍM POVOLENÉHO POČTU OSOB VE VOZIDLE

 

Řidič způsobil dopravní nehodu tím, že v důsledku požití návykových látek nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a v pravotočivé zatáčce narazil do betonové konstrukce mimo komunikaci. Došlo k usmrcení řidiče včetně některých spolujezdců.

 

Odvolací soud dovodil, že se poškození podíleli na škodě ve výši 80 %, kdy 50 % měla odpovídat vědomost poškozených o podnapilosti řidiče a 30 % měla představovat okolnost, že poškození nebyli připoutáni a navíc byl ve vozidle vyšší než je povolení počet osob. Nejvyšší soud ČR k tomu uvedl, že byť jsou tyto důvody z hlediska posuzování odpovědnosti relevantní, musí být doloženo, že právě nepřipoutání se pásy vedlo při havárii k úrazu či zhoršení jeho následků a v jakém rozsahu. Zásadní v této otázce tedy bude znalecký posudek z oboru zdravotnictví, který stanoví, do jaké míry mělo nepřipoutání se vliv na rozsah zranění poškozených. 

 

Stali jste se účastníkem dopravní nehody jako spolujezdec a utrpěli jste újmu na zdraví? Pomůžeme Vám uplatnit Vaši škodu u pojišťovny. Příbuzenský vztah k viníkovi nehody Vám odškodnění nekrátí!

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Success! Message received.

BEZPLATNÁ PORADNA

+ 420 720 988 644

bottom of page