top of page
dopravní nehoda odškodnění

JAK POSTUPOVAT

ZAJISTĚTE POTŘEBNÉ DOKUMENTY PRO UPLATNĚNÍ VAŠÍ ÚJMY NA ZDRAVÍ

Sepište řádně záznam o dopravní nehodě nebo zavolejte Policii ČR, opatřete další nezbytné podklady!

Pokud jste poškozený z dopravní nehody a máte zranění, dbejte na to, aby byla k dopravní nehodě přivolána Policie ČR, která sepíše protokol o dopravní nehodě a zahájí řízení, buď přestupkové nebo trestní podle závažnosti újmy na zdraví, kterou jste utrpěli. Doporučujeme už v této fázi si najít právního zástupce, který bude hájit Vaše zájmy v rámci těchto řízení a bude schopen vyčíslit vzniklou újmu na zdraví, kterou budete moci už v této fázi v rámci probíhajícího řízení uplatnit proti viníkovi dopravní nehody. Často se stává, že vlivem nečinnosti poškozeného v rámci probíhajících řízení, nejsou včas navrhnuty důkazy v jejich prospěch. Následkem této nečinnosti je v rozsudku trestního soudu uvedeno, že poškozený se na vzniku újmy na zdraví spoluzavinil a v souvislosti s tímto dojde ke krácení plnění z titulu jeho újmy na zdraví.

 

Svou újmu na zdraví můžete ale uplatnit přímo u pojišťovny viníka dopravní nehody. Vždy je však na Vás, abyste své nároky na náhradu újmy na zdraví uplatnili včas, řádně je vypočetli a doložili patřičnými podklady.

Protože bychom Vám rádi podali co nejlepší ucelené informace přehledně, rozdělili jsme je do několika dalších kategorií:

bottom of page