top of page

BOLESTNÉ A JINÁ NEMAJETKOVÁ ÚJMA

Každý poškozený má nárok na náhradu bolesti a jiné nemajetkové újmy, kterou musel v souvislosti s dopravní nehodou vytrpět.

Oproti předchozí právní úpravě již neexistuje žádný právní předpis, dle kterého by se jednoznačně náhrada této újmy vypočetla. Nový občanský zákoník pouze stanoví, že se má poškozenému plně nahradit jím vytrpěná bolest peněžitou náhradou. V případech, kdy odškodnění není možné takto zjistit, se postupuje podle zásady slušnosti. Nová právní úprava tak poškozeným umožňuje získat takové odškodnění, které si poškozený plně zaslouží. Nevýhodou však je, že poškození často neví, jak v této věci postupovat.

Určitou cestu nabízí tzv. Metodika, která byla vytvořena ve spolupráci s některými soudci Nejvyššího soudu a která stanoví bodové ohodnocení za konkrétní utrpěné bolesti obdobně jako tomu je u odškodnění pracovních úrazů. Hodnota jednoho bodu přitom činí 1 % z průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství.

Tato Metodika slouží především pro mimosoudní řešení nároků poškozeného u odpovědné osoby. Vzhledem k tomu, že nejde o právní předpis, je otázkou, do jaké míry bude respektována ze strany soudů. Z dosavadních zkušeností je však nutné říct, že zejména pojišťovny ve vztahu k tomuto nároku tento postup uznávají.

 

NA CO SI DÁT POZOR!

Dejte si pozor, aby byl lékařský posudek hodnotící Vaši bolest řádně vyplněn! Často se nám stává, že lékaři z neznalosti nezahrnou do lékařského posudku veškeré odškodnitelné položky a poškození tak přichází o své peníze. Proto spolupracujeme se zkušenými soudními znalci, kteří jsou v této oblasti dostatečně kvalifikovaní. Z tohoto důvodu jsme často schopni vymoci další peníze i těm poškozeným, kterým již bylo odškodnění uhrazeno.

Chcete mít jistotu, že Vám bylo nebo bude vyplaceno maximální možné bolestné, na které máte nárok? Neváhejte se nás obrátit. V součinnosti s našimi znalci dokážeme vše zařídit za Vás. Zároveň Vám garantujeme kvalitu poskytnutých služeb.

BEZPLATNÁ PORADNA

+ 420 720 988 644

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Success! Message received.

bottom of page