top of page

U KOHO UPLATNIT ÚJMU?

Vzhledem k tomu, že téměř při každé dopravní nehodě je určen viník, je na místě uplatnit vzniklou újmu u tohoto viníka z titulu jeho trestní odpovědnosti. V případě, že je dopravní nehoda spoluzaviněna více osobami, podílí se tyto osoby podle míry svého zavinění na výsledné náhradě újmy. Provozovatel vozidla má ze zákona povinnost si sjednat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, známé taktéž jako tzv. povinné ručení. V takových případech má poškozený možnost obrátit se se svými nároky na náhradu újmy způsobené dopravní nehodou na provozovatele vozidla nebo přímo na jeho zákonnou pojišťovnu.

 

Vedle již naznačené situace může dále nastat případ, kdy dopravní nehodu způsobí zaměstnanec v rámci plnění pracovních úkolů vozidlem zaměstnavatele. V takovém případě odpovídá za stanovených podmínek za vzniklou újmu zaměstnavatel.

 

Nezřídka se stává, že újma je způsobena vozidlem, které nelze ani za spolupráce policie identifikovat. V takovém případě nemějte strach, že nedostanete své odškodnění. Pro tyto případy je zde totiž zřízen Garanční fond. V situacích, kdy je dopravní nehoda způsobena vozidlem registrovaným v zahraničí, je vhodné se obrátit na Českou kancelář pojistitelů, která vám poskytne součinnost. Zejména vám pomůže zjistit příslušnou zahraniční pojišťovnu, u které je sjednáno povinné ručení zahraničního vozidla, a název škodního zástupce této pojišťovny v České republice, který by vám měl vzniklou újmu vyplatit.

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Success! Message received.

BEZPLATNÁ PORADNA

+ 420 720 988 644

DLE VÝŠE UVEDENÉHO TAK PŘICHÁZEJÍ V ÚVAHU ZEJMÉNA TYTO ODPOVĚDNÉ OSOBY:

viník dopravní nehody


zaměstnavatel


provozovatel vozidla


zákonná pojišťovna provozovatele vozidla


Česká kancelář pojistitelů

dopravní nehoda uplatnění újmy
bottom of page