top of page

ZTRÁTA NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Zaměstnanci, který není pro úraz z dopravní nehody schopen dosahovat výdělků jako před vznikem úrazu, vzniká nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, tzv. rentu.

Renta je právně nejsložitějším nárokem, neboť k jejímu správnému výpočtu je nutné znát nejen ustanovení občanského zákoníku a navazujících právních předpisů, ale také judikaturu Nejvyššího soudu ČR.

Renta náleží poškozenému ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z důvodu úrazu z dopravní nehody.

Konkrétní varianty výpočtu ovlivňuje řada faktorů, není proto možno stanovit jeden univerzální postup. Výpočty se liší například dle toho, zda je poškozený zaměstnanec po skončení pracovní neschopnosti převeden na jinou práci, zda podniká či je veden na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Podstatnou roli hraje také přiznání invalidního důchodu či zkrácení pracovního úvazku pro následky úrazu z dopravní nehody.

Důležité je opět správné stanovení rozhodného výdělku, z něhož se bude renta vypočítávat.

V některých případech dochází k tomu, že poškozený je sice po skončení pracovní neschopnosti schopen vykonávat nějakou práci, ale vynakládá na ni mnohem větší úsilí. I na tuto situaci myslí zákon a poskytuje poškozenému náhradu za toto zvýšení pracovní úsilí.

Při určování výše renty je přitom zapotřebí přihlédnout ke zvyšování výdělků v daném oboru, jakož i k pravděpodobnému růstu výdělku poškozeného podle rozumného očekávání.

Vedle zaměstnanců mají nárok na rentu i podnikatelé, pokud již nejsou z důvodu úrazu z dopravní nehody dosáhnout takového zisku, jako před úrazem. Zde je však prokazování tohoto nároku a jeho výše o něco složitější.

Nevíte si rady, jak správně vypočíst ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti? Nejste si jistí, zda Vám tento nárok nebyl neoprávněně krácen ze strany pojišťovny či jiné odpovědné osoby? Neváhejte se na nás obrátit. Po doložení podkladů Vám tento nárok můžeme přepočítat. I menší rozdíl může za mnoho let nabýt nemalé částky!

BEZPLATNÁ PORADNA

+ 420 720 988 644

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Success! Message received.

bottom of page