top of page

VÍCE O AKTIVITÁCH PORADNY

Tento spolek byl založen zejména na podporu osob, které se staly obětí dopravních nehod, utrpěly pracovní úraz nebo se u nich objevila nemoc z povolání. Ze zkušeností víme, že se takoví poškození dostanou do složité finanční a právní situace a navíc většinou utrpí závažnou újmu na zdraví, která jim znemožňuje důsledně hájit svá práva. Snadno pak naletí nějakým pokoutným zprostředkovatelům, kteří jim nabízí získání nepřiměřeného odškodnění bez odborných znalosti, či slibům pojišťoven o úhradě plného odškodnění. Bohužel pojišťovny nemají zájem o to, aby vyplatily poškozeným co nejvíce, neboť tato plnění jdou většinou z jejich kapes. Proto se v praxi často setkáváme s tím, že pojišťovny plnění bezdůvodně krátí nebo ho neúměrně prodlužují s požadavky na další dokládání nesmyslných dokumentů. Poškození tak vzhledem k neznalosti právních předpisů takové krácení ani neodhalí. Navíc mnohdy ani neví, jaké nároky mohou po pojišťovně žádat.

Tento spolek má za cíl poskytovat takovým poškozeným bezplatnou pomoc v podobě předávání relevantních informací o tom, jak postupovat v těchto složitých situacích, zprostředkování právního zastoupení odborníky specializovanými na tuto oblast, ale i další navazující služby.

 

Smyslem činnosti tohoto spolku je rozšířit právní povědomí poškozených tak, aby znali svá práva, zejména své nároky na náhradu újmy na zdraví, aby byli schopni je sami nebo naším prostřednictvím uplatňovat. Vzhledem k tomu, že s poškozenými každodenně komunikujeme, dokážeme si představit, jaký dopad může mít vážné zranění na jejich dosavadní život. Poškození se závažnými trvalými následky najednou těžko hledají smysl jejich dalšího života, neboť jsou mnohdy odkázání na péči osoby jim blízké a nejsou schopni žít plnohodnotný život jako před úrazem. Navíc se jim i rozpadají jejich rodinné a jiné vztahy. V této souvislosti se snažíme těmto poškozeným s jejich souhlasem zprostředkovat kontakty na sebe navzájem tak, aby mohli s kým sdílet své osobní zkušenosti, aby se mohli navzájem podpořit v jejich složité životní situaci a tím opětovně najít smysl života. Do budoucna by chtěl tento spolek rozšířit své aktivity i o pořádání víkendových pobytů, kde by tito poškození mohli sdílet své životní příběhy a kde by mohli alespoň na chvilku uniknout z každodenního stereotypu.

Za tímto účelem vyvíjíme zejména tyto aktivity:

  • Provozování webových stránek, které obsahují relevantní informace ve vztahu k odškodnění nároků na náhradu újmy na zdraví.

  • Zřízení bezplatné telefonické a emailové právní poradny, kde získají poškození právní rady ve vztahu k jejich životní situaci od specializovaných odborníků.

  • Činnosti směřující k předávání informací široké veřejnosti o postupu a nárocích při odškodňování újmy na zdraví v souvislosti s dopravními nehodami, pracovními úrazy a nemocemi z povolání.

  • Sdílení kontaktů poškozených s jejich vzájemným souhlasem, kteří se ocitli v podobných životních situacích a mohou se pomocí vzájemné komunikace psychicky podpořit.

  • V budoucnu, po zajištění dostatku finančních prostředků, bychom rádi zajistili víkendové pobyty pro naše klienty, kde by mohli sdílet své životní osudy, mohli vyvíjet aktivity přiměřené jejich zdravotnímu stavu s cílem pozitivně zapůsobit na jejich závažný psychický stav.

lékárnička
Navštivte naše další webové stránky:
NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME!

Tel:  +420 720 988 644

Email:  info@nehody-dopravni.cz

Success! Message received.

>> Pomáháme poškozeným domoci se jejich práv. <<

bottom of page