top of page

TRVALÉ NÁSLEDKY

Každý poškozený má nárok na náhradu trvalých následků, odborně řečeno ztížení společenského uplatnění, které mu v souvislosti se zraněním z dopravní nehody vznikly.

 

Oproti předchozí právní úpravě ani v tomto případě neexistuje žádný právní předpis, dle kterého by se jednoznačně náhrada této újmy vypočetla. Nový občanský zákoník pouze upravuje, že se má poškozenému plně nahradit ztížení společenského uplatnění, pokud mu vznikla překážka lepší budoucnosti v souvislosti s poškozením jeho zdraví. V případech, kdy odškodnění není možné takto zjistit, postupuje se i tady podle zásady slušnosti. Tento způsob výpočtu může poškozeným zkomplikovat situaci, neboť si nedokážou sami takovou újmu určit.

Určitou cestu nabízí tzv. Metodika, která byla vytvořena ve spolupráci s některými soudci Nejvyššího soudu a která stanoví bodové ohodnocení za konkrétní trvalé následky ovlivňující život poškozeného. Hodnota jednoho bodu přitom činí 1 % z průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství.

Tato Metodika slouží především pro mimosoudní řešení nároků poškozeného u odpovědné osoby. Bohužel tato Metodika není dokonalá a výsledná výše odškodnění často neodpovídá zdravotnímu stavu poškozeného. Z tohoto důvodu se stále více setkáváme s tím, že pojišťovny nechtějí tuto Metodiku respektovat. V takovém případě nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud, aby na základě provedeného dokazování výši ztížení společenského uplatnění určil dle stanovených zásad.

Znalecké posudky ve věci posuzování ztížení společenského uplatnění zpracovávají vyškolení znalci, kteří musí určit procentní vyjádření ztráty životních příležitostí poškozeného ve škále od 0 % do 100 % pro jednotlivé položky v devíti oblastech společenského uplatnění. Plná ztráta kognitivních a pohybových funkcí spojená s plnou ztrátou sebeobsluhy a jakéhokoliv zapojení se do společenských aktivit přitom odpovídá 100 %. Určení výše této náhrady se však neobejde bez určení částky, která představuje pomyslnou hodnotu zmařeného, byť stále trvajícího, lidského života při absolutním vyřazení poškozeného ze všech sfér společenského zapojení. Tato částka je určena jako čtyřsetnásobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž se ustálil zdravotní stav poškozeného, přibližně jde o hodnotu 10 milionů korun českých.

NA CO SI DÁT POZOR!

Jak už jsme zmínili výše, zpracování znaleckého posudku dle Metodiky není zárukou toho, že Vám pojišťovna dle tohoto posudku újmu uhradí. Potom je na poškozeném, zda se se svým nárokem obrátí na příslušný soud a jak svou újmu vyčíslí a prokáže. Dle názoru soudce Ústavního soudu ČR by se v rámci soudního rozhodování podle Metodiky nemělo striktně vycházet a měl by to být pouze jeden z podkladů soudního dokazování. Je otázkou, jak se v tomto ohledu právní úprava vyvine.

Pokud si nevíte rady, jak vyčíslit a uplatnit Vaši újmu ve formě ztížení společenského uplatnění, neváhejte se na nás obrátit. Máme aktuální informace o vývoji právní úpravy v této oblasti a jsme schopni navrhnout pro poškozeného postup, jak získat co největší odškodnění. Potřebujete další informace? Kontaktujte nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo telefonu. Rádi Vám bezplatně zodpovíme jakékoliv Vaše dotazy.

BEZPLATNÁ PORADNA

+ 420 720 988 644

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Success! Message received.

bottom of page