top of page

VAŠE NÁROKY Z ÚJMY NA ZDRAVÍ

V souladu s novým občanským zákoníkem vám v důsledku dopravní nehody může vzniknout vedle majetkové škody, která zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk, i újma na přirozených právech člověka. Pokud tedy v souvislosti s dopravní nehodou utrpíte poškození zdraví, máte nárok na náhradu majetkové škody i nemajetkové újmy, včetně odčinění duševních útrap.

 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy nový občanský zákoník nově nelimituje odškodnění újmy na zdraví, když stanoví, že škůdce odčiní plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy, včetně ztížení společenského uplatnění v případě vzniku překážky lepší budoucnosti poškozeného. Pokud nelze určit výši plného odškodnění, pak se má stanovit podle zásad slušnosti.

 

Rovněž pro pozůstalé, kterým umřel manžel či manželka, rodič, dítě nebo jiná osoba blízká se nově poskytne nikoliv zákonem stanové odškodnění, ale peněžitá náhrada, která má plně vyvážit jejich utrpení.

 

Nová právní úprava tak dává možnost poškozeným získat mnohem větší odškodnění!

 

Obáváme se však, že poškození se bez odborné pomoci neobejdou, a to právě z důvodu, že je obtížné výši vzniklé újmy a utrpení určit a následně i prokázat vůči osobě odpovědné. Pro usnadnění určování vzniklé nemajetkové újmy byla vytvořena ve spolupráci s některými soudci Nejvyššího soudu ČR Metodika a byli vyškoleni soudní znalci, kteří se specializují přímo na stanovení nemajetkové újmy na zdraví.

 

V případě určení odškodnění pro pozůstalé se však nelze řídit ani onou Metodikou a je zapotřebí prokazovat intenzitu vztahu mezi zemřelým a osobou pozůstalou.

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME!

Tel:  +420 720 988 644

Email:  info@nehody-dopravni.cz

Success! Message received.

bottom of page