top of page

Nemajetková újma v případě úmrtí osoby blízké

V případě dopravní nehody s následkem úmrtí se často zapomíná na pozůstalé, kterým vzniká značná nemajetková újma způsobená ztrátou osoby jim blízké. Byť takovou újmu nelze fakticky nahradit, zákonná úprava těmto poškozeným nabízí alespoň nějakou finanční satisfakci ve formě jednorázového odškodnění. Pozůstalí finanční odškodnění často využívají na pokrytí nákladů po dobu, kdy nejsou z psychických důvodů schopni pracovat, na celkovou regeneraci, odpočinek, za účelem vystavění pomníčku či jiné památky pro jejich blízké nebo pro nějaký dobrý skutek.


V současné době existují vedle sebe dvě odlišné právní úpravy, které určují způsob a výši odškodnění nemajetkové újmy pro pozůstalé:


  1. V případě, že dopravní nehoda nastala před rokem 2014, mohou i dnes pozůstalí žádat odškodnění v souladu s občanským zákoníkem, platným a účinným do roku 2013. S takovými případy se budeme setkávat až do konce roku 2017. Pozůstalí mají v takovém případě nárok nejen na základní jednorázové odškodnění určené zákonem odstupňované podle intenzity vztahu mezi zemřelým a pozůstalým v rozmezí od 85 000 Kč do 240 000 Kč, ale i možnost navýšení skrz institut ochrany osobnosti, které může několikanásobně převýšit základní odškodnění. Soud v takovém případě zohledňuje kritéria, jako je zejména intenzita vztahu mezi zemřelým a pozůstalým, jejich věk, otázka hmotné závislosti pozůstalého na zemřelém, postoj viníka dopravní nehody, jeho zavinění, majetkové poměry aj.


  1. Vedle toho se na dopravní nehody vzniklé po 1. 1. 2014 uplatní nová právní úprava dle nového občanského zákoníku, která nijak nekonkretizuje výši finančního odškodnění pro pozůstalé ani neomezuje osoby, které na takové odškodnění mají nárok. Nový občanský zákoník pouze uvádí, že škůdce odčiní duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Bude tedy zejména na příslušném soudu, aby posoudil konkrétní duševní utrpení každého pozůstalého zvlášť, a na pozůstalém, aby prokázal intenzitu vztahu k zemřelému.


Jste pozůstalí po obětech dopravní nehody? Chcete vědět, zda máte nárok na odškodnění a v jaké výši? Neváhejte se obrátit na naši bezplatnou právní poradnu. Rádi Vám poradíme, jak v této věci dále postupovat!

Doporučené články
Nedávno přidané
Archiv
Vyhledávání podle tagů
Zatím žádné štítky
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page