top of page

Jaké jsou povinnosti chodců na pozemních komunikacích?

Chodci jsou povinni při pohybu na pozemních komunikacích dodržovat povinnosti stanovené jim zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, a to zejména:


- Užívat především chodníku nebo stezky pro chodce, přičemž chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

- Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky.

- Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe.

- Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

- Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

- Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.

- Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

- Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.


V důsledku porušení některé z výše zmiňovaných povinností chodců může dojít ke krácení pojistného plnění, nároku na náhradu újmy na zdraví.


Za zmínku stojí například rozhodnutí nalézacího soudu, kde spoluzavinění chodce činilo maximálně 20 %, a to z důvodu, že se poškozený pohyboval na nesprávné části pozemní komunikace, taktéž nebyl řádně označen reflexními prvky, navíc měl v těle marihuanu (s odeznívajícími účinky). V konkrétním případě bylo ale zjištěno, že řidič mohl a měl vědět o pohybu poškozeného při pravém okraji vozovky, neboť pohyb poškozeného byl rozpoznatelný z jednání dalších řidičů (osobních i nákladních vozů), kteří se poškozenému vyhýbali.


Pokud jste byli účastníky dopravní nehody jako chodci nebo cyklisti a byla Vám způsobena újma na zdraví, nebojte se nás oslovit s žádostí o pomoc. Profesionální pomoc poskytujeme již ve fázi trestního řízení, kdy Vám můžeme ušetřit nemalé peníze. Jednak posoudíme, zda krácení plnění z důvodu spoluzavinění je přiměřené a oprávněné. Uplatníme za Vás újmu na zdraví ve spolupráci s renomovanými soudními znalci.

コメント


Doporučené články
Nedávno přidané
Archiv
Vyhledávání podle tagů
Zatím žádné štítky
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page